31.12.09

De Vastgoedfraude

Het is ’s ochtends doodstil in het straatje de Molvense Erven op een woonerf in het Brabantse Nuenen. Hier woont in een eenvoudig rijtjeshuis Will Frencken, de eind 2006 opgestapte directeur van de vastgoedtak van Philips Pensioenfonds. Een van de weinige tekens van leven is het fonteinstraaltje in zijn voortuin. Ogenschijnlijk uit het niets drommen fiod-ecd’ers de met siertegels geplaveide voortuin in en bellen aan. Pas na lange tijd sloft Frencken naar de deur. Hij wordt gearresteerd en zijn huis wordt urenlang minutieus doorzocht op alles van waarde. Ze vinden in de slaapkamer kostbare juwelen en de sleutels van een Ferrari (pag. 22)…

Eindelijk ben ik begonnen aan de ‘verplichte’ vakliteratuur, het boek De Vastgoedfraude. Dit waargebeurde verhaal opgetekend door twee journalisten van het FD, was een cadeau onder de kerstboom. Heerlijk om in deze donkere dagen op de bank te zitten met een goed boek. Het boek is een aanrader, ook voor niet ter zake kundige lezers. Deze fraudezaak gaat over het echte grote geld en over veel mensen uit de top van bedrijfsleven. Ter illustratie: bij Will Frencken aan de Molvense Erven is beslag gelegd voor 10,7 miljoen euro. Het monsterproces is begonnen, met het eerste vonnis in de vastgoedfraudezaak loopt de rechter vooruit op de hoofdzaken. De directeuren van projectontwikkelaar Willemsen Minderman (twee niet-hoofdverdachten) zijn op 18 december jl. veroordeeld tot zestien maanden cel. Ik ben benieuwd hoe dat voor W.F. uit N. en andere verdachten gaat aflopen.

Op 13 november 2007 doen zeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie op ruim vijftig adressen in Nederland invallen. Een strafrechtelijk onderzoek legt een wijdvertakt fraudenetwerk aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven bloot. De omvangrijke fraude met vastgoed van bedrijven als Philips, ABN Amro en Rabobank die justitie in kaart brengt, is gepleegd onder de ogen van gemeentebesturen en bekende Nederlanders als Joop van den Ende, Hans Wiegel, Jan Hommen en John Fentener van Vlissingen.

De verdachte projectontwikkelaars, pensioenfondsdirecteuren en vastgoedhandelaren konden jarenlang, met hulp van accountants, bankiers en notarissen, ongestoord tientallen miljoenen bij hun bedrijven wegsluizen, zo is de verdenking. Het voormalige Bouwfonds en Philips Pensioenfonds claimen een kwart miljard euro schade te lijden.

Sinds de spectaculaire inval van justitie in 2007 volgen de journalisten Vasco van der Boon en Gerben van der Marel voor Het Financieele Dagblad de ontwikkelingen in de zaak rond de grootste bedrijfsinbraak in Nederland ooit. De Vastgoedfraude beschrijft voor het eerst de duistere kant van de Nederlandse vastgoedwereld, met zijn ons-kent-ons-cultuur, het gunnen van het grote geld en slapende toezichthouders.

Voor de niet-lezers onder u: Nova liet op 3 november een voorproefje zien op tv.


28.12.09

Helpt Elkander

De Nuenense woningbouwvereniging Helpt Elkander timmert zichtbaar aan de weg. Her en der in het dorp verrijzen verschillende projecten. Zelf ben ik het meest gecharmeerd van de sociale woningbouw in het Claushof. Een mooi stukje nieuw Nuenen, in een traditionele stijl. Als gemeenteraadslid en in het dagelijks leven adviseur vastgoed en gebiedsontwikkeling, volg ik de lokale woningbouwvereniging natuurlijk met extra belangstelling. Onlangs stuurde minister Van der Laan de jaarlijkse oordeelsbrief aan Helpt Elkander, dit gebaseerd op de analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
Gelukkig kan ik constateren dat het op de meeste terreinen goed gaat met Helpt Elkander. De financiële positie is goed: de continuïteit is niet in gevaar, de solvabiliteit is op orde en de netto bedrijfslasten per verhuurde eenheid liggen onder het landelijke gemiddelde. Complimenten daarvoor!
Helaas valt er ook nog een minder positieve kanttekening te plaatsen. Helpt Elkander krijgt van minster Van der Laan enkele kritische opmerkingen als het gaat om Good Governance. Good Governance wordt in de brief gedefinieerd als een stelsel van activiteiten en maatregelen dat de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen, verantwoorden en toezichthouden van een organisatie waarborgt. Daarbij richt governance zich op een efficiënte en effectieve realisatie van de beleidsdoelstellingen en het op een transparante wijze verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. De minister gaat in op de realisatie-index, integriteit, tijdigheid en kwaliteit van informatie.
Naar de mening van de minister voorspelt Helpt Elkander niet goed over de bouw, sloop, en verkoop van woningen. Dit vindt hij een belangrijke aanwijzing dat daadwerkelijke programmering en de daaraan verbonden beheersing van bedrijfsprocessen mogelijk niet op orde is. Ook vorig jaar constateerde de minister dit reeds.
Integriteit is door de PvdA Nuenen de afgelopen raadsperiode als een speerpunt op de agenda gezet binnen de gemeente. Zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft dit onderwerp veel aandacht gekregen. En niet zonder reden. De minister geeft in zijn brief aan dat hij met teleurstelling heeft moeten constateren dat, ondanks uitgebreide correspondentie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, Helpt Elkander geen medewerking heeft verleend aan de nulmeting inzake integriteit. De non response zal de minister als belangrijke indicator laten opnemen in de risicoanalyse van de VROM-inspectie.
Zoals de lezers van dit weblog weten, vindt ik integriteit een bijzonder belangrijk item. In het verleden werden in Nuenen soms dingen geregeld op een manier die niet acceptabel is. Een dorpspolitiek van familie en vriendjes de bal toe spelen, en handen boven het hoofd houden, kan echt niet meer. Nu wil ik hiermee zeker niet zeggen dat Helpt Elkander niet integer zou zijn! Wel constateer ik uit de brief van de minister dat integriteit bij Helpt Elkander niet zo hoog op de agenda staat als dat de minister het graag wil.
De gemeente Nuenen doet veel zaken met Helpt Elkander, dit is goed. Helpt Elkander en de gemeente Nuenen zijn naar mijn mening ‘natuurlijke partners’. De gemeente moet niet alleen zelf integer handelen, maar dit ook van haar partners verlangen. Natuurlijk moet de gemeente zich niet rechtstreeks met de bedrijfsvoering van Helpt Elkander bemoeien, maar de gemeente mag best verwachten dat Helpt Elkander good governance laat zien. Voor zover dat nog niet gebeurd is, zal ik het college verzoeken de brief van de minister te bespreken met Helpt Elkander.

12.12.09

Mobiele snelheidsmeter

De 30 km/u zone staat in de belangstelling. CDA-kamerlid Sander de Rouwe wil dat automobilisten die in woonwijken veel te hard rijden een taakstraf krijgen. W70 vroeg afgelopen raadsvergadering aandacht voor te snel rijdende buschauffeurs. Persoonlijk sluit ik me graag bij deze punten aan. Er wordt veel te hard gereden in woonwijken. Asociaal en onacceptabel!
Op bijvoorbeeld de Boordseweg, Weverstraat en in de Beukenlaan, waar 30 km/u de maximum snelheid is, zie ik automobilisten met 70 tot 80 km/u passeren. Deze mensen kunnen echt niet stoppen als mijn of uw kinderen plotseling de straat op rennen. Ook op de Refeling, Brabantring en bijvoorbeeld de Laan van Nuenhem zie ik geregeld automobilisten absurd snel rijden.
Graag zou ik het College van B&W willen verzoeken om tijdelijk enkele mobiele snelheidsmeters te plaatsen. In Eindhoven heb ik er al een paar keer één zien hangen. Zo’n meter confronteert de automobilist met zijn actuele snelheid. Daardoor rijden de meeste mensen al wat langzamer. Het asociale volk dat dan nog veel te hard blijft racen, moet gewoon hard worden aangepakt. Bijvoorbeeld met een taakstraf, zoals het CDA wil, of gewoon een tijdje het rijbewijs inleveren. De 30 km/u zone hebben we niet voor niets ingevoerd.

1.12.09

3 maart 2010: lijst en programma

Aaltje Schouten-Saarloos, de huidige fractievoorzitter voor de Nuenense PvdA, wordt voor de tweede keer lijsttrekker. Ernst van der Leij en Marianne Cooijmans staan op respectievelijk de tweede en de derde plaats van de lijst. In totaal staan twintig kandidaten op de lijst van de PvdA. Lijstduwer is de huidige wethouder Andries Mulder.

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering is behalve de kandidatenlijst, eveneens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Enkele belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma zijn:


  • het autoluw maken van het centrum,

  • de realisatie van een nieuw verpleeghuis,

  • behoud van Het Klooster, Zwembad De Drietip, Weverkeshof, Dorpswerkplaats en Speeltuin De Kievit,

  • het snel opknappen van de vijvers in de omgeving van onder meer de Vroente, Molvense Erven, Keizershof en Panakkers en

  • het vernieuwen van de riolering op plekken waar deze niet meer voldoet zoals in de omgeving van de Voirt, Kerkstraat en Berg.

De afgelopen vier jaar heeft de PvdA samen met anderen veel doelstellingen uit het vorige verkiezingsprogramma bereikt. Naast de diverse scholenbouwprojecten en een groot aantal (sociale huur-) woningen zijn dat onder meer een sterk verbeterd armoedebeleid, een integer en transparant gemeentebestuur en het nieuwe Sportpark Oude Landen. Graag wil de PvdA ook de komende vier jaar een actieve bijdrage leveren aan een sterk en sociaal Nuenen.


De komende maanden vindt de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 plaats. Hiervoor heeft de PvdA een campagnecommissie. Deze bestaat uit de top van de kandidatenlijst en wordt gesteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Ook zin om te helpen? Bel even of stuur me een e-mail.